Phương thức thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán đơn hàng theo các phương thức sau:

+ Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa.

+ Thanh toán bằng thẻ tín dụng/ ghi nợ Visa/Master/JCB Card.

+ Thanh toán bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Shinhan Bank